Archive by Author

Digitaal speurwerk

6 feb

In mijn voorgaande twee artikelen heb ik de term online grounded investigative reporting geïntroduceerd. Ik begon mijn argument met de stelling dat online bevindingen gebruikt kunnen worden om maatschappelijke trends te signaleren. In het tweede artikel heb ik vervolgens gepleit voor een mediumspecifieke aanpak waarbij de unieke eigenschappen van het web in acht worden genomen. Tot slot zal ik in dit laatste deel een inventarisatie maken van mogelijke hulpmiddelen, technieken, strategieën en verantwoordelijkheden verbonden aan ‘online grounded investigative reporting’. Lees verder

Advertenties

Volg het medium

4 feb

Het gebruik van nieuwe technologieën kan het werk van journalisten aanzienlijk vergemakkelijken. De hoeveelheid informatie die journalisten kunnen onderzoeken is dankzij computers enorm toegenomen. Dit wordt onder andere beweerd door Philip Meyer, één van de grondleggers van de datajournalistiek. “The quantitative change in the amount of time and effort to search and link such records has led to a qualitative shift in the things that journalists can discover.” Ik geloof dat eenzelfde kwalitatieve verandering kan plaatsvinden als journalisten zich beter bewust worden van de mogelijkheden van het internet. Lees verder

Kijk naar het web, zie de maatschappij

3 feb

Discussies over de invloed van nieuwe media op de journalistiek geven zelden een rooskleurig beeld. Onder druk van het internet wordt het nieuws steeds meer als hapklare multimediabrokken aangeboden om maar genoeg hits te genereren en de adverteerders tevreden te houden. De onderliggende logica is dat nieuws snel, goedkoop en behapbaar moet zijn. Vaak gaat dit ten koste van de werkelijk belangrijke verhalen die er nog wel degelijk zijn. De toch al kwetsbare onderzoeksjournalistiek lijkt daarom soms het meest tragische slachtoffer van de digitale revolutie te zijn. Lees verder

Twee toepassingen van DD

20 dec

Het is mijn overtuiging dat journalisten niet moeten terugschrikken voor ‘big data’. Met de komst van het internet wordt het publiek geregeld geconfronteerd met eerder teveel dan te weinig informatie. Het is de taak van de journalistiek om hier duiding aan te geven. Verder ben ik van mening dat deze enorme hoeveelheden informatie het best onderzocht kunnen worden door gebruik te maken van de unieke kwaliteiten van het web; bijvoorbeeld door gebruik te maken van de logica van zoekmachines.

Lees verder

Introducing Digital Digging

14 dec

Tijdens het onderzoek voor mijn masterthesis kwam ik tot de constatering dat nieuwe media en journalistiek vaak een moeizame relatie met elkaar onderhouden. Journalisten omarmen weliswaar massaal Twitter en het tot marketingterm verworden Web 2.0 mag dan nog volop door de redactielokalen zingen, toch zie ik dat journalisten zich dikwijls krampachtig aan hun oude, vertrouwde manier van werken vasthouden. Een Twitteraccount verandert daar niks aan. Voor een deel is deze behoudendheid zeer begrijpelijk. De argwaan die sommige journalisten koesteren voor nieuwe media en het internet is op punten ook zeker terecht. Het gevaar dreigt dat redacties zich laten meesleuren in de ‘clickstream’ van het nieuws,  de redactionele agenda wordt bepaald door wat succesvol blijkt op het web. Toch is mijn thesis geen deprimerend verhaal geworden. Integendeel, ik heb geprobeerd de mogelijkheden aan te tonen van nieuwe media voor één van de meest bedreigde vormen van journalistiek, de onderzoeksjournalistiek.

Lees verder